Καταχώρηση προϊόντων από προμηθευτή

1,00 

Η υπηρεσία παρέχετε από ειδικευμένο προσωπικό και αφορά στην καταχώρηση προϊόντων με επιμέλεια ανά προϊόν και όχι με μαζικό import προϊόντων με αρχείο.

Ειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα των προϊόντων σας από eshop ή ιστοσελίδα του προμηθευτή σας. Εσείς μας δίνετε λίστα με links ή κωδικούς για τα πεδία αναζήτησης των ιστοσελίδων των προμηθευτών σας. Εμείς αναλαμβάνουμε να ανεβάσουμε όλα τα δεδομένα των προϊόντων στο δικό σας eshop.
Απλά & μεταβλητά προϊόντα. Σε όλες τις γλώσσες του eshop σας. Ενημέρωση όλων των πεδίων του προϊόντος. Ενημέρωση τιμών, αποθεμάτων, εικόνων σε παραλλαγές. Ανέβασμα όλων των απαραίτητων εικόνων.

Καταχώρηση από προμηθευτή
Από 1€
Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό. Μας παρέχετε links από eshop ή ιστοσελίδα προμηθευτή και καταχωρούμε ένα προς ένα τα προϊόντα σας.

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +0,50€ ~ +0,80€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +0,80€ ~ +1,00€

Κόστος μετάφρασης περιεχομένου σε ή από Αγγλικά: +2,00€ ~ +4,00€

Για την άριστη απόδοση των υπηρεσιών μας ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία σε κάθε έναρξη συνεργασίας καταχώρησης προϊόντων.
  1. Κάνουμε έναν αρχικό έλεγχο του CMS, των πρόσθετων, και της απόδοσης του eshop. Για απροβλημάτιστη καταχώρηση θα πρέπει να είναι ενημερωμένες όλες οι δομές και να μην προϋπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Η συνεργασία με τον developer σας είναι θεμιτή αλλά όχι απαραίτητη.
  2. Κάνουμε μία αρχική ανάλυση χρόνου και κόστους που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την καταχώρηση των προϊόντων σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας.
  3. Προχωράμε στην δοκιμαστική καταχώρηση ενός μικρού μέρους των προϊόντων σας για την πιστοποίηση της υπηρεσίας μας και την τελική εκτίμηση χρόνου και κόστους.
  4. Σας κάνουμε την τελική μας πρόταση συνεργασίας με ανάλυση των εργασιών μας του χρόνου που θα απαιτηθεί και του κόστους που θα επιβαρυνθείτε.

Επικοινωνία, ενδιαφέρον για καταχώρηση προϊόντων