Καταxώρηση προϊόντων

Καταχώρηση προϊόντων σε eshop με όλες τους δυνατούς τρόπους. Καταχωρούμε τα προϊόντα σας είτε ένα προς ένα από ειδικευμένο προσωπικό είτε με τεχνικές ανάγνωσης feed προμηθευτών ή μαζικής εισαγωγής αρχείων .csv .xml .xls

Δίνουμε λύση στο πρόβλημα που έχουν τα περισσότερα e-shop στις μέρες μας, την καταχώρηση των προϊόντων. Σε κάποιες λίγες επιχειρήσεις αυτό το αντικείμενο το αναλαμβάνει εσωτερικό προσωπικό ή ο web developer που έχει κάνει και την ανάπτυξη.

Οι αυξημένες ανάγκες στις μέρες μας που έχουν τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα όχι μόνο για άμεση ενημέρωση των προϊόντων αλλά και για ποιοτική και πλήρη καταχώρηση απαιτούν την παροχή της υπηρεσίας από ειδικευμένο προσωπικό.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα διαφοροποιούνται ως προς τις ανάγκες τους για την καταχώρηση προϊόντων ανάλογα με εμπορικό αντικείμενο.  Κάποια eshop απαιτούν μία σύνδεση feed που τους δίνουν οι προμηθευτές τους, σε άλλα η εισαγωγή μπορεί να γίνει με μαζικό upload αρχείων και τέλος αρκετά ποιοτικά eshop επιλέγουν την καταχώρηση από ειδικευμένο προσωπικό με ανάπτυξη προϊόντων ένα προς ένα.

Υπηρεσίες καταχώρησης προϊόντων σε eshop:

Μαζικό ανέβασμα προϊόντων από αρχεία .csv .xml .xls κ.α.

Δημιουργία προσαρμοσμένων feed για την σύνδεση βάσεις προμηθευτών.

Καταχώρηση προϊόντων από ιστοσελίδες προμηθευτών.

 Καταχώρηση προϊόντων από δικές πηγές, καταστάσεις κ.α.

Ανάπτυξη όλων των παραλλαγών σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.

Βελτιστοποίηση περιεχομένου & SEO σε προϊόν .

Ανάπτυξη νέων κειμένων περιεχομένου και άλλων πληροφοριών. .

Μετάφραση κειμένων από και σε αγγλικά με πιστοποίηση proficiency.

Προσαρμογή (κόψιμο) εικόνων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Καταχώρηση προϊόντων σε CMS  WordPress Woocomerce & Prestashop.

Για την άριστη απόδοση των υπηρεσιών μας ακολουθούμε τα παρακάτω σε κάθε έναρξη συνεργασίας καταχώρησης προϊόντων.
  1. Κάνουμε έναν αρχικό έλεγχο του CMS, των πρόσθετων, και της απόδοσης του eshop. Για απροβλημάτιστη καταχώρηση θα πρέπει να είναι ενημερωμένες όλες οι δομές και να μην προϋπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Η συνεργασία με τον developer σας είναι θεμιτή αλλά όχι απαραίτητη.
  2. Κάνουμε μία αρχική ανάλυση χρόνου και κόστους που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την καταχώρηση των προϊόντων σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας.
  3. Προχωράμε στην δοκιμαστική καταχώρηση ενός μικρού μέρους των προϊόντων σας για την πιστοποίηση της υπηρεσίας μας και την τελική εκτίμηση χρόνου και κόστους.
  4. Σας κάνουμε την τελική μας πρόταση συνεργασίας με ανάλυση των εργασιών μας του χρόνου που θα απαιτηθεί και του κόστους που θα επιβαρυνθείτε.
Ενδιαφέρεστε για την καταχώρηση προϊόντων στο eshop σας;

Επικοινωνία, ενδιαφέρον για καταχώρηση προϊόντων


Τεχνικές καταχώρησης προϊόντων σε eshop

Δείτε τους τρόπους καταχώρησης προϊόντων στο δικό σας eshop. Οι επιλογές είναι ενδεικτικές και συνήθως απαιτείτε συνδυασμός υπηρεσιών για την άριστη παρουσίαση των προϊόντων που δημιουργεί θετική εμπειρία πλοήγησης και μετατρέπει τον επισκέπτη σε πελάτη του eshop

Επικοινωνήστε μαζί μας για να καταχωρήσουμε τα προϊόντα του δικού σας eshop


Κόστος καταχώρησης προϊόντων σε eshop

Δείτε και συγκρίνετε πακέτα καταχώρησης προϊόντων και επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες του δικού σας eshop. 

Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στο κόστος είναι η ποσότητα τον προϊόντων που θα καταχωρηθούν, η απαίτηση για κατά προτεραιότητα καταχώρηση και η ποιότητα του υλικού που μας δια θέτεται. 

Οι παρουσιαζόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

Καταχώρηση από προμηθευτή
Από 1€
Μας δίνετε link από το eshop ή την ιστοσελίδα του προμηθευτή και καταχωρούμε ένα προς ένα τα προϊόντα σας.

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +0,50€ ~ +0,80€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +0,80€ ~ +1,00€

Κόστος μετάφρασης περιεχομένου σε ή από Αγγλικά: +2,00€ ~ +4,00€

Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο
Καταχώρηση από λιστεσ
Από 1,5€
Μας δίνετε λίστα σε ψηφιακή μορφή και καταχωρούμε ένα προς ένα τα προϊόντα σας.

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +0,75€ ~ +1,20€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +1,20€ ~ +1,50€

Κόστος μετάφρασης περιεχομένου σε ή από Αγγλικά: +2,00€ ~ +4,00€

Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο
Μικτή Καταχώρηση
Από 2€
Μας δίνετε λίστες με πληροφορίες σε συνδυασμό με δεδομένα που αντλούμε από το internet

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +1,00€ ~ +1,80€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +1,60€ ~ +2,00€

Κόστος μετάφρασης περιεχομένου σε ή από Αγγλικά: 2,00€ ~ 4,00€

Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο
Βελτιστοποίηση περιεχομενου
Από 5€
Επεμβαίνουμε στις πληροφορίες που μας παρέχετε αι σε συνδυασμό με δεδομένα που αντλούμε από το internet βελτιστοποιούμε το SEO και την εμπορικότητα του προϊόντος

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +1,50€ ~ +4,00€

Κόστος ανάπτυξης - μετάφρασης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +3,00€ ~ +5,00€

Βελτιστοποίηση - καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο
Ανάπτυξη περιεχομένου
Από 8€
Μας δίνετε βασικά δεδομένα για τα προϊόντα σας και κάνουμε ανάπτυξη κειμένων και πληροφοριών σύμφωνα με το SEO και την ανάπτυξη εμπορικότητας του προϊόντος

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +2,00€ ~ +4,00€

Κόστος ανάπτυξης - μετάφρασης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +5,00€ ~ +8,00€

 

Ανάπτυξη - καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο
Upload - ενσωμάτωση αρχείου
Από 150€
Μας δίνετε λίστα σε ψηφιακή μορφή και καταχωρούμε ένα προς ένα τα προϊόντα σας.

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +0,75€ ~ +1,20€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +1,20€ ~ +1,50€

Κόστος μετάφρασης περιεχομένου σε ή από Αγγλικά: +2,00€ ~ +4,00€

Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο
ενσωμάτωση FEED
Από 300€
Μας δίνετε λίστες με πληροφορίες σε συνδυασμό με δεδομένα που αντλούμε από το internet

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +1,00€ ~ +1,80€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +1,60€ ~ +2,00€

Κόστος μετάφρασης περιεχομένου σε ή από Αγγλικά: 2,00€ ~ 4,00€

Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο
Επεξεργασία εικόνων
Από 0,01€
Επεμβαίνουμε στις πληροφορίες που μας παρέχετε αι σε συνδυασμό με δεδομένα που αντλούμε από το internet βελτιστοποιούμε το SEO και την εμπορικότητα του προϊόντος

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +1,50€ ~ +4,00€

Κόστος ανάπτυξης - μετάφρασης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: +3,00€ ~ +5,00€

Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό
Επικοινωνία, ενδιαφέρον για το πακέτο


Γιατί να μας επιλέξετε για την καταχώρηση των προϊόντων σας  σας

Επιλέξτε μας για την καταχώρηση των προϊόντων του δικού σας eshop και ξεκινήστε μία επιτυχημένη σχέση συνεργασίας.

Επιλέξτε μας γιατί επιγραμματικά σας προσφέρουμε:

Καταχώρηση προϊόντων  σύμφωνα με τις δικές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του eshop σας.

Χαμηλό κόστος εργασιών καταχώρησης και άμεση απόκριση στις ανάγκες σας με ταχύτατη εξυπηρέτηση.

Τηλεφωνική επικοινωνία με προτάσεις και πληροφορίες για την καταχώρηση των προϊόντων σας και τις επιλογές βελτιστοποίησης περιεχομένου και εικαστικού.

Ειδικευμένο προσωπικό στην καταχώρηση προϊόντων και υποστήριξη σε woocomerce & Prestashop με πολυετή εμπειρία.

Εκπτώσεις στο κόστος καταχώρησης προϊόντων για μεγάλο αριθμό καταχωρήσεων ή για eshop που παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης.

Συνεχής ποιοτικός έλεγχος των καταχωρίσεων και πιστοποίηση των εργασιών κατά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων.