Καταχώρηση προϊόντων με βελτιστοποίηση περιεχομένου

5,00 

Η υπηρεσία παρέχετε από ειδικευμένο προσωπικό και αφορά στην καταχώρηση προϊόντων με επιμέλεια ανά προϊόν και όχι με μαζικό import προϊόντων με αρχείο.

Ειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα των προϊόντων σας από πηγές που μας ορίζετε. Στη συνέχεια αναπτύσσει και ανεβάζει τα προϊόντα σας σύμφωνα με κανόνες και τεχνικές βελτιστοποίησης περιεχομένου SEO. Εσείς μας παρέχετε τις βασικές πηγές με όλες τις πληροφορίες που έχετε διαθέσιμες για τα προϊόντα σας και εμείς αναλαμβάνουμε να τις βελτιώσουμε. Στη συνέχεια, αναρτώνται στο eshop σας με επιμέλεια και προσοχή ανά προϊόν.
Απλά & μεταβλητά προϊόντα. SEO σε όλες τις γλώσσες του eshop σας. Ενημέρωση όλων των πεδίων του προϊόντος σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά. Ενημέρωση τιμών, αποθεμάτων, εικόνων σε παραλλαγές. Ανέβασμα όλων των απαραίτητων εικόνων με πληροφορίες SEO

Καταχώρηση προϊόντων με βελτιστοποίηση περιεχομένου
Από 5€
Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό. Μας παρέχετε πηγές πληροφοριών για τα προϊόντα σας και εμείς βελτιστοποιούμε το υλικό σύμφωνα με τεχνικές βελτιστοποίησής περιεχομένου καταχωρούμε ένα προς ένα τα προϊόντα σας.

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +1,50€ ~ +4,00€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: 3,00€ ~ +5,00€

Για την άριστη απόδοση των υπηρεσιών μας ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία σε κάθε έναρξη συνεργασίας καταχώρησης προϊόντων.
  1. Κάνουμε έναν αρχικό έλεγχο του CMS, των πρόσθετων, και της απόδοσης του eshop. Για απροβλημάτιστη καταχώρηση θα πρέπει να είναι ενημερωμένες όλες οι δομές και να μην προϋπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Η συνεργασία με τον developer σας είναι θεμιτή αλλά όχι απαραίτητη.
  2. Κάνουμε μία αρχική ανάλυση χρόνου και κόστους που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την καταχώρηση των προϊόντων σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας.
  3. Προχωράμε στην δοκιμαστική καταχώρηση ενός μικρού μέρους των προϊόντων σας για την πιστοποίηση της υπηρεσίας μας και την τελική εκτίμηση χρόνου και κόστους.
  4. Σας κάνουμε την τελική μας πρόταση συνεργασίας με ανάλυση των εργασιών μας του χρόνου που θα απαιτηθεί και του κόστους που θα επιβαρυνθείτε.

Επικοινωνία, ενδιαφέρον για καταχώρηση προϊόντων