Μικτή καταχώρηση προϊόντων με συνδυασμό δεδομένων

2,00 

Η υπηρεσία παρέχετε από ειδικευμένο προσωπικό και αφορά στην καταχώρηση προϊόντων με επιμέλεια ανά προϊόν και όχι με μαζικό import προϊόντων με αρχείο.

Ειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει να ανεβάσει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα των προϊόντων σας από ψηφιακά αρχεία που μας στέλνετε με email σε συνδυασμό με πληροφορίες που αντλεί από το internet όπως για παράδειγμα οι ιστοσελίδες των κατασκευαστών των προϊόντων ή τα B2B eshop των προμηθευτών σας. Εσείς μας παρέχετε αρχεία κάθε είδους (.doc .xls .pdf .jpg .png .txt .csv κ.α.) με όλες τις πληροφορίες που έχετε διαθέσιμες για τα προϊόντα σας και εμείς αναλαμβάνουμε να συμπληρώσουμε πληροφορίες και δεδομένα από το internet και στη συνέχεια τα ανεβάζουμε στο eshop σας με επιμέλεια και προσοχή ανά προϊόν.
Απλά & μεταβλητά προϊόντα. Σε όλες τις γλώσσες του eshop σας. Ενημέρωση όλων των πεδίων του προϊόντος. Ενημέρωση τιμών, αποθεμάτων, εικόνων σε παραλλαγές. Ανέβασμα όλων των απαραίτητων εικόνων.

Μικτή καταχώρηση προϊόντων
Από 2€
Καταχώρηση με επιμέλεια ανά προϊόν από ειδικευμένο προσωπικό. Μας παρέχετε ψηφιακά αρχεία και σε συνδυασμό με πληροφορίες από το internet καταχωρούμε ένα προς ένα τα προϊόντα σας.

Κόστος καταχώρησης παραλλαγής με ενημέρωση πεδίων: +1,00€ ~ +1,80€

Κόστος ανάπτυξης περιεχομένου σε δεύτερη γλώσσα: 1,60€ ~ +2,00€

Κόστος μετάφρασης περιεχομένου σε ή από Αγγλικά: +2,00€ ~ +4,00€

Για την άριστη απόδοση των υπηρεσιών μας ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία σε κάθε έναρξη συνεργασίας καταχώρησης προϊόντων.
  1. Κάνουμε έναν αρχικό έλεγχο του CMS, των πρόσθετων, και της απόδοσης του eshop. Για απροβλημάτιστη καταχώρηση θα πρέπει να είναι ενημερωμένες όλες οι δομές και να μην προϋπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Η συνεργασία με τον developer σας είναι θεμιτή αλλά όχι απαραίτητη.
  2. Κάνουμε μία αρχική ανάλυση χρόνου και κόστους που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την καταχώρηση των προϊόντων σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας.
  3. Προχωράμε στην δοκιμαστική καταχώρηση ενός μικρού μέρους των προϊόντων σας για την πιστοποίηση της υπηρεσίας μας και την τελική εκτίμηση χρόνου και κόστους.
  4. Σας κάνουμε την τελική μας πρόταση συνεργασίας με ανάλυση των εργασιών μας του χρόνου που θα απαιτηθεί και του κόστους που θα επιβαρυνθείτε.

Επικοινωνία, ενδιαφέρον για καταχώρηση προϊόντων